ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ στην χρήση τους από την εταιρεία Δ. Εφραίμογλου A.E.B.E., Ατταλείας 19, τ.κ.14221, Νέα Ιωνία Αττικής, 2102771400 ως ακολούθως:
Τα προσωπικά δεδομένα συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν:
Για την ενημέρωσή μου σχετικά με τρέχουσες εμπορικές πολιτικές προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.
Για την ενημέρωσή μου σχετικά με διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και δράσεις της εταιρείας.
Έχω ενημερωθεί και γνωρίζω ότι τα δεδομένα μου αυτά είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα τα λάβει τρίτος για την προώθηση δικών του προϊόντων. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι μόνο το προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας και οι συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις για την προώθηση των παραπάνω ενημερώσεων για εμπορικές πολιτικές. Τα δεδομένα δεν θα σταλούν σε τρίτη χώρα και θα τηρηθούν για διάστημα δέκα (10) ετών. Γνωρίζω το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής επίσης περιορισμού, φορητότητας ή αντίθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων μου καθώς επίσης ότι μπορώ να ανακαλέσω αυτή την συγκατάθεσή μου οποτεδήποτε με δήλωσή μου στα καταστήματα της εταιρείας Εφραίμογλου α.ε.β.ε. Γνωρίζω επίσης ότι έχω δικαίωμα προσφυγής στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεσή μου δίνεται προς το σκοπό ενημέρωσης, χωρίς συμβατική υποχρέωση και χωρίς συνέπειες από ενδεχόμενη άρνησή μου.